Dålig översikt över munhälsan

Det är ont om välgjorda kunskapsöversikter kring äldres munhälsa och tandvård.

Det visar forskning vid odontologiska fakulteten på Malmö högskola som har undersökt det vetenskapliga kunskapsläget för munhälsan och effekterna av olika tandvårdsbehandlingar, i samarbete med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Bara inom två av tolv undersökta områden hittade forskarna systematiska översikter som är tillräckligt välgjorda.

Att munvård av äldre personer på sjukhus eller äldreboende kan förebygga lunginflammation är exempel på kunskap från sådan tillförlitlig kunskapsöversikt. En annan kunskap är att undernäring är kopplad till dålig aptit och total tandlöshet –  och inte till oro, tuggsvårigheter eller hjärt-kärlsjukdom. Strategier för att förebygga undernäring borde inriktas mot aptitlöshet och tandlöshet, anser därför forskarna.

De tolv ämnesområden som har undersökts är:

 • karies
 • sjukdomar i tandfästet
 • mun- och ansiktssmärta samt käkfunktion
 • slemhinneskador
 • munrörelser, för att till exempel tala, tugga och svälja
 • muntorrhet
 • dålig andedräkt
 • samband munhälsa–övrig medicinsk hälsa
 • problem med kommunikation/samspel
 • livskvalitet
 • etik
 • organisation

Rapporten heter Äldres munhälsa och tandvård, läs den här » (nytt fönster)

Publicerad 2017-12-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 december 2017 - 10:11 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår