Dåligt stöd för missbrukande pensionär

Andelen äldre personer med alkoholproblem ökar, men kommunernas beredskap släpar efter.

Dagens pensionärer har högre alkoholkonsumtion än tidigare. Sedan början av 2000-talet har andelen äldre personer som vårdas för en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion ökat. I alla andra åldersgrupper minskar de alkoholrelaterade dödsfallen, men den nedgången syns inte i åldrarna 65–79 år. 

Men bara en av tre kommuner har rutiner för samordning mellan äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheten inom socialtjänsten, visar öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården i kommuner och landsting. Endast var tionde kommun har rutiner för hur äldreomsorgens handläggare ska agera vid tecken på missbruk av alkohol eller läkemedel.

Flest insatser gentemot åldersgruppen 65–79 år gjorde socialtjänstens beroendeverksamheter i Norrbotten, minst i Södermanland. Frivillig institutionsvård var vanligast i Gävleborg, tätt följt av Stockholm och Uppsala, enligt Socialstyrelsens lägesrapport om tillståndet inom vård och omsorg i landet.

Länk till Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård » (nytt fönster)

Länk till Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015 »(nytt fönster)

Publicerad 2015-08-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 augusti 2015 - 17:27 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår