Demenspatienter deltar i vårdutveckling

Regeringen har föreslagit en ändring i patientdatalagen så att sammanhållen journalföring kan användas även för vuxna patienter med varaktigt nedsatt beslutsförmåga.

Förslaget omfattar till exempel personer med demensdiagnos och gör det möjligt för dem att delta i kvalitetsregister och på så sätt få dra nytta av och bidra till kvalitetsutvecklingen av vården, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Publicerad 2014-05-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 maj 2014 - 10:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår