Depressioner ökar med stigande ålder

Depressioner tenderar att öka med stigande ålder och bland 90–104-åringar drabbas var fjärde person.

Det visar en doktorsavhandling vid Karolinska institutet, KI, och Aging research center, ARC, som har undersökt förekomsten av depression hos äldre personer i SNAC-K-studien. Förekomsten skiljer sig även åt beroende på vilka definitioner som använts för att mäta depression: bland 90–104-åringar var det 14 procent som uppfyllde kriterierna för någon form av depression (mild, moderat eller svår) enligt ICD-10, medan 26 procent uppfyllde kriterierna enligt DSM-IV (mild eller major).

Avhandlingen visar även att förekomsten av depression var högre hos de som inte hade någon partner, en demenssjukdom eller fysisk funktionsnedsättning som hindrar ett självständigt liv i vardagen. Upplevelsen av negativa händelser tidigare i livet, såsom att ha förlorat en nära anhörig eller bli allvarligt sjuk, ökade också risken för att insjukna. Det är alltså värre om de negativa händelserna inträffade i barndomen än om de hände i medelåldern.

– Övergripande så är det dock positivt att det finns forskning som visar att depressioner till viss del kan förebyggas med fysiska och sociala aktiviteter, säger den nydisputerade forskaren Linnea Sjöberg vid KI.

Läs mer om vad forskningen vet om psykisk ohälsa hos äldre i nästa nummer av Äldre i Centrum. Tidningen kommer ut den 30 november.

Publicerad 2018-10-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 oktober 2018 - 14:47 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår