Design underlättar för demenssjuka

Ett nytt kunskapsstöd visar hur konkreta miljöanpassningar ute och inne kan underlätta aktiviteter för personer med demenssjukdom.

Allt fler internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och en genomtänkt design för äldre personer. Att få använda sin mentala förmåga, utföra aktiviteter för dagligt liv, engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor är lika viktigt för den som är drabbad av demenssjukdom som för den som är frisk.

Bakom det nya kunskapsstödet står Myndigheten för delaktighet, som ger konkreta råd om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder, såsom låsta dörrar. Stödet vänder sig till personer med demenssjukdom och personal på särskilda boenden. Utgångspunkten är de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, som kom 2010.

Länk till Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet » (nytt fönster)

Publicerad 2015-08-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 augusti 2015 - 15:50 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår