Digital kultursatsning för äldreomsorgen

‎Statens kulturråd ger bidrag till ett projekt som via digital teknik ska tillgängliggöra till exempel konserter för patienter, personal och anhöriga inom vård och äldreomsorg. Den första sändningen gjordes vid Lucia, då Musikhögskolans i Piteå traditionella julkonsert visades på storbildskärm i aulan på Sunderby sjukhus utanför Luleå.

Syftet med projektet Kulturella rendezvous inom vård och omsorg är att göra musik och kulturevenemang tillgängliga för patienter, personal och anhöriga inom vård och omsorg. För att utveckla projektet får Digital Live Arena över två års tid 2,3 miljoner kronor från Kulturrådet. Projektet medfinansieras av Norrbottens Läns Landsting och Piteå Kommun.

Många på sjukhus och äldreboenden kan inte ta sig till föreställningar och konserter, då får kulturen komma till dem istället. Syftet är inte primärt att använda tekniken som en behandlingsform utan snarare som en positiv och anpassad mötesplats som har välgörande inverkan på både vårdtagare och vårdande personal. Projektet innefattar även utbildningsinsatser. Dessa görs i samverkan med Betaniastiftelsen.

Publicerad 2013-12-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 december 2013 - 12:55 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår