Effektivare tryckerier, bättre äldrevård

Kan modern teknik göra subjektiva bedömningar, som vanligtvis kräver mänsklig förmåga? Det är en av de frågor som ligger bakom Jens Lundströms forskning vid Högskolan i Halmstad. I juni lade han fram en doktorsavhandling som kan leda till både förbättrad äldrevård och effektivare tryckerier.

Forskningen handlar om hur man med hjälp av maskinlärande metoder kan bedöma och utvärdera komplexa situationer, vilka i dag vanligtvis bedöms av människor, berättar Jens Lundström, forskare i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad. I avhandlingen Situation Awareness in Colour Printing and Beyond redovisar han hur teknik kan användas i situationer som på olika sätt är beroende av subjektiva utvärderingar.

Avhandlingens första del handlar om bedömning och förståelse av tryckkvalitet – en process som tidigare utförts av människor. Den andra delen handlar om metoder för att automatiskt upptäcka när potentiellt farliga situationer inträffar i ett hem – något som kan leda till stora förbättringar inom till exempel äldrevård. Idag sköter bland annat nattpatruller tillsynen av äldre genom hembesök flera gånger per natt.

– I forskningen har vi koncentrerat oss på ”smarta hus” – alltså hus med sensorer. Vi har studerat hur husen kan ”lära sig” den boendes beteendemönster och slå larm om något avvikande inträffat. På sikt kan man tänka sig ett system som larmar automatiskt – exempelvis när en person faller i sitt hem och därmed kan få hjälp tidigare än vad som är möjligt idag, säger Jens Lundström.

Forskningen om avvikelsedetektering i smarta hus har utvecklats ifrån Hälsoteknikcentrum Hallands projekt "Trygg om natten". Den sker i nära samarbete med Hemvårdsförvaltningen och trygghetslarmsutvecklaren Neat Electronics AB.

Publicerad 2014-08-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2014 - 15:12 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår