Förändring för kvalitetsregister

1 oktober ändrades patientdatalagen så att det blir möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga att delta i kvalitetsregister.
– Det här är en efterlängtad förändring. Nu kan även denna grupp få dra nytta av och bidra till kvalitetsutvecklingen av vården, säger Maj Rom, projektchef, Bättre liv för sjuka äldre på Sveriges kommuner och landsting.

Hösten 2012 granskade Datainspektionen användningen av kvalitetsregistret Senior alert i Uppsala, Umeå och Älvsbyn. Kommunerna uppmanades att sluta registrera personer som varaktigt saknar beslutsförmåga eftersom registreringen enligt Datainspektionen inte var förenlig med lagstiftningen. Nu blir det i stället lagligt att registrera individer med nedsatt beslutsförmåga i kvalitetsregister, under förutsättning att det inte finns anledning att anta att patienten/brukaren skulle ha motsatt sig registrering.

Varje vårdgivare bör ta fram rutiner för förfarandet, men i första hand ska personalen stötta patienten så att denne kan hävda sin självbestämmanderätt. När bedömningen är att patienten/brukaren själv inte kan ta ställning, behöver personalen fråga till exempel anhöriga och andra närstående för att ta reda på individens inställning till registrering.

Publicerad 2014-10-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 oktober 2014 - 11:15 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår