En av tre riskerar hemvårdsskada

En preliminär analys av 200 journaler visar att vårdskador är vanliga inom hemsjukvården, skriver tidningen Dagens samhälle.

Mer än var tredje patient som får sjukvård i sitt hem drabbas av en vårdskada. Det visar de första resultaten från en granskning av journaler i hemsjukvården som gjorts av forskare vid Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Inom sjukhusvården drabbas knappt var tionde patient av en undvikbar skada, enligt en liknande, tidigare journalgranskning vid 60 sjukhus.

Fallskador, läkemedelsproblem, infektioner och trycksår drabbar en stor andel av de patienter som får hemsjukvård.

– Det är oroande att det är så mycket problem, säger Mirjam Ekstedt, patientsäkerhetsforskare vid Karolinska institutet till Dagens samhälle. 

Journalgranskningen stämmer överens med resultaten från Socialstyrelsens enkät om av riskerna i den kommunala hälso- och sjukvården, som besvarats av framför allt medicinskt ansvariga sjuksköterskor. De bedömer att läkemedelshantering och fallskador är de största riskområdena i den kommunala vården, skriver Dagens samhälle.

Länk till artikeln i Dagens samhälle » (nytt fönster)

Publicerad 2016-09-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 september 2016 - 12:34 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår