Få äldre riksdagsledamöter

Endast två procent av riksdagsledamöterna i dag är 65 år eller äldre, vilket motsvarar sju ledamöter. I dag är de tillsammans med de yngre ledamöterna kraftigt underrepresenterade, samtidigt som balansen är bättre i lokalpolitiken. Detta visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.  

Trots att cirka var fjärde väljare under valet 2018 var 65 år eller äldre fortsätter de bli allt färre i den nationella politiken. Statistiken för de andra åldersgrupperna i riksdagen är att 56 procent är mellan 30–49 år, 35 procent är 50–64 år och sju procent är 18–29 år. 

Utvecklingen i Sverige liknar den i de andra nordiska länderna, framkommer det i rapporten.

– Äldre riksdagsledamöter är alldeles för sällsynta. De svenska partierna borde vara goda exempel och gå före, men rapporten visar tydligt att partierna inte tar till vara på äldres kompetens och erfarenhet i rikspolitiken, säger Anna Hedborg, delegationens ordförande. 

Hon poängterar dock att representationen ser bättre ut på kommunal nivå. I kommunerna utgör de äldre i snitt ungefär lika stor andel av politikerna som de gör av väljarna. Andelen äldre i lokalpolitiken har ökat kraftigt de senaste tjugo åren. 

– Det är där många beslut kring äldre tas så det är positivt att det finns en mer balanserad åldersrepresentation i kommunerna, säger hon. 

Däremot finns det skillnader i representationen mellan partierna och den skiljer sig också mellan olika kommuner.

– Det behövs fortsatta diskussioner om vad åldersrepresentationen får för konsekvenser på den förda politiken, säger Maria Solevid och Lena Wängnerud, båda är forskare i statsvetenskap och författare till rapporten.

Publicerad 2019-10-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 oktober 2019 - 13:20 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår