Få makar på pensionsrätterna

Bara omkring en halv procent av alla gifta kvinnor tar emot pensionsrätter från sin make inom premiepensionen.  Däremot väljer fler att teckna efterlevandeskydd för att jämna ut pensionsinkomsterna mellan makar. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.

Att överföra pensionsrätter till sin maka eller make och att teckna efterlevandeskydd är två val som kan göras inom premiepensionen och som kan leda till mer jämställda pensioner mellan makar. Men båda kräver ett aktivt val.

– En viktig anledning till att många inte överför pensionsrätter eller väljer efterlevandeskydd verkar vara att de saknar information och kunskap om valen, säger Jenny Säve-Söderbergh, docent vid Institutet för social forskning, SOFI, och författare till rapporten.

I den nya rapporten till ESO framgår att det företrädesvis är personer med relativt hög inkomst som aktivt gör valen. Författaren menar att informationen om dessa valmöjligheter behöver förbättras och tydligare utgå från beteendeekonomisk forskning.

– Mest betydelse för att åstadkomma mer jämställda pensioner skulle förstås vara om könsskillnader i utbild­ningsval, yrkesval och arbetstidsval minskade. Men givet att det ändå finns valmöjligheter inom pensionssystemet som kan bidra till mer jämställda pensioner är det viktigt att få dessa att fungera mer effektivt, säger Jenny Säve-Söderbergh.

Läs rapporten Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda pensioner » (nytt fönster)

Publicerad 2017-12-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 december 2017 - 11:23 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår