Färre återinläggningar med äldrelots

Äldrelotsar inom den geriatriska vården minskar de onödiga återinskrivningarna, visar en rapport från Nestor FoU-center.

Sedan hösten 2013 erbjuds alla patienter som har vårdats på geriatrisk vårdavdelning vid Nynäshamns sjukhus stöd och hjälp vid hemgång av två så kallade äldrelotsar. Det som de äldre mest behöver hjälp med är rådgivning kring läkemedelsbehandling och mindre fysiska problem.

Det är ett stort antal äldre som kommer till sjukhus inom en månad efter utskrivning och äldrelotsarna infördes för att minska återinläggningarna. En rapport från Nestor FoU-center visar att det har fungerat som det var tänkt. 2013 skrevs 5,1 procent av Nynäshamnsborna ut från geriatriken och lades in på samma avdelning. 2014 sjönk återinläggningarna till 3,1 procent och perioden januari–april i år var siffran 3,8 procent.

Andelen Nynäshamnsbor som skrivs ut från Nynäshamnsgeriatriken och återinläggs på någon slutenvårdsenhet har också minskat, från 17,7 procent 2013 till 16,2 procent 2014 respektive 12,6 procent januari–april i år.

Äldrelotsarnas arbete på geriatriken har även lett till förändrade utskrivningsrutiner och bättre kontakt med hemtjänsten.

Länk till rapporten Äldrelots Nynäshamns geriatrik » (nytt fönster)

Publicerad 2015-08-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 augusti 2015 - 16:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår