Färre skador med stötdämpande golv

Stötdämpande golv minskar risken för fallskador, enligt en licentiatavhandling vid Karlstads universitet som har utvärderat golvets effekter för kvinnor på ett äldreboende.

Fallskador utgör ett folkhälsoproblem och värst är det för dem som bor på särskilt boende; här har det varit svårt att utforma effektiva åtgärder. Risken för att boende ska drabbas av en höftfraktur är tio gånger större jämfört med äldre som bor i egen bostad. Idén om stötdämpande golv som energireducerande åtgärd dök upp i den vetenskapliga litteraturen i början av 1990-talet, och sedan dess har speciella golv utvecklats och testats i laboratoriemiljö. Golven ska inte bara förhindra skador vid fall utan att påverka balansen, de ska också fungera ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Den aktuella studien har därför utvärderat dels de fallskadepreventiva effekterna för de äldre kvinnorna, dels påverkan på vårdpersonalens arbetsförhållanden. Resultaten visar att kvinnors risk för skada vid fall på stötdämpande golv minskade med 59 procent, jämfört med fall på vanligt golv. För personalen överväger fördelarna och de anställda i studien är positiva till att arbeta i lokaler som har dessa golv. Forskaren Johanna Gustavsson efterlyser nu fler studier som kan verifiera resultaten och utvärdera effekten av stötdämpande golv även för männen.

Länk till Stötdämpande golv som skadepreventiv åtgärd på särskilt boende: en studie av effekten på fallskador och arbetsmiljö » (nytt fönster)

Publicerad 2015-12-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 december 2015 - 12:12 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår