Fel medicin till många 65+

Nästan varannan person över 65 år har ordinerats olämpliga läkemedel, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Problemen med felaktig användning av läkemedel har förvärrats i takt med att den svenska befolkningen blir allt äldre och att alltfler lider av kroniska sjukdomar. Följden är att risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade sjukdomar ökar.

I ett slumpmässigt urval av drygt femtusen äldre östgötar fick 46 procent en medicinering som bedöms som potentiellt olämplig och ökar risken för biverkningar, till exempel fallolyckor vid behandling av benzodiazepiner mot ångest.

Bland patienter som använde en kombination av blodtryckssänkande mediciner visar 35 procent bristande följsamhet. Det är vanligare med förhöjt blodtryck hos dem som inte följde ordinationen av ett enskilt blodtryckssänkande läkemedel en månad före vårdbesök.

Studien är bland de första som omfattar personer ur den vanliga befolkningen för att utvärdera sambandet mellan förskrivningens kvalitet och förekomsten av läkemedelsbiverkningar. Tidigare undersökningar har huvudsakligen gjorts i sjukhusmiljö.

Länk till mer information om avhandlingen Inappropriate prescribing, non-adherence to long-term medications and related morbidities – pharmacoepidemiological aspects » (nytt fönster)

 

Publicerad 2015-12-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 december 2015 - 12:27 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår