Fler äldre i slutenvården

Äldre stod för mer än hälften av alla vårdtillfällen i slutenvården under 2015, visar Socialstyrelsens årliga statistisk från patientregistret.

Äldre män har tre gånger högre vårdkonsumtion än genomsnittsbefolkningen, för äldre kvinnor är den dubbelt så hög. De flesta som ligger inne för hjärtsvikt, stroke, KOL och urinvägsinfektion är äldre personer. 

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats » (nytt fönster)

Publicerad 2017-02-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 februari 2017 - 09:48 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår