Fler äldre, mer cancer

Ökningen av antalet personer som får cancer i Sverige går allt snabbare. 2014 var första året som fler än 60 000 personer fick ett cancerbesked och en ny prognos från Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden visar att år 2040 kommer över 100 000 personer att drabbas.

– Att cancerfallen ökar beror på att vi blir fler och äldre. Vården blir också allt bättre på att upptäcka cancer till exempel genom effektiva screeningprogram. En annan viktig faktor bakom ökningen har vi faktiskt möjlighet att påverka, nämligen vår livsstil – vi vet att en tredjedel av all cancer går att förebygga, säger Jan Zedenius, chefsläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden, i ett pressmeddelande.

År 2040 beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos, en ökning med 86 procent jämfört med 2014. Allt fler kommer att leva längre med cancer. Prognosen visar att år 2040 kommer närmare 640 000 personer leva med en cancerdiagnos som de fått under de senaste tio åren. Det är en dryg fördubbling mot i dag.

– Forskningen leder till att vi vet mer och mer om varje tumörform, behandlingar skräddarsys och blir allt effektivare. För många cancerdiagnoser kommer detta att innebära att fler blir botade eller lever länge med en kronisk cancer, säger Jan Zedenius.

Malignt melanom, bröstcancer, tarmcancer samt lungcancer bland kvinnor ökar kraftigt enligt prognosen.

– Eftersom hudcancer står för en markant del av ökningen är det oerhört viktigt att vi jobbar med att bryta våra osunda solvanor, säger Jan Zedenius.

För att minska risken för cancer är det förutom att vara försiktig i solen viktigt att inte röka, att dricka måttligt om man vill dricka alkohol samt att äta en hälsosam kost och att vardagsmotionera.

Publicerad 2016-02-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 februari 2016 - 10:15 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår