Fler äldre motionerar

Fler äldre motionerar och idrottar. Bland personer över 75 har andelen som motionerar varje vecka nästan fördubblats sedan 2008.

Det framgår av Statistiska centralbyråns undersökningar av våra levnadsförhållanden. Därmed har 75–84-åringarnas motionsvanor närmat sig 16–24-åringarnas, och det gäller framför allt utomhusaktiviteterna. Det är främst kvinnorna som fortsätter vara aktiva med stigande ålder, och först i 85-års åldern minskar idrottandet.

Inga större förändringar syns i fråga om allmänt hälsotillstånd och rörelseförmåga i de äldsta åldersgrupperna som kan förklara varför fler äldre motionerar i dag, enligt SCB.

– Kanske handlar det dels om en ökad medvetenhet om motionens betydelse för hälsa och välbefinnande, dels om att de som numera tillhör de äldsta grupperna har fört med sig motionsvanor från då de var yngre, skriver Göran Nordström vid SCB i tidskriften Välfärd.

Länk till artikeln » (nytt fönster)

Publicerad 2017-03-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 mars 2017 - 16:29 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår