Fler äldre och längre besök på akuten

Trots att väntetiden var kortare för äldre patienter än för yngre, tillbringade de äldre längre tid på akutmottagningen under 2018. Hälften av besöken för patienter som var åttio år varade i mer än fyra timmar och tio minuter.

Socialstyrelsens statistik över besök, väntetider och totala besökstider på landets akutmottagningar under 2018 visar att ju äldre patienterna var desto kortare tid fick de vänta på en läkarbedömning, men desto längre var deras besökstid. 

Personer som var 65–79 år väntade i genomsnitt 57 minuter för att få en läkarbedömning, medan de som var äldre fick träffa en läkare efter 51 minuter. Siffrorna har varit i stort sett oförändrade från 2016. 

Däremot har besökstiden ökat för de allra äldsta patienterna. För dem som var över åttio år har besöken blivit allt längre. År 2018 låg den genomsnittliga besökstiden för gruppen på fyra timmar och tio minuter, en ökning med tjugo minuter sedan 2016. Vart tionde besök för 80-åringarna var längre än åtta och en halv timme. 

Även antalet besök har ökat med cirka 32 000 de senaste åren för personer som är 65+. Bland övriga i befolkningen var det färre än tidigare som sökt sig till akuten.

Publicerad 2019-11-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 november 2019 - 15:28 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår