Fler äldre vill bo tillsammans

Antalet äldre par som ansöker om parboende ökar. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av den nya bestämmelsen om äldre människors rätt att bo tillsammans i särskilt boende.

Sedan 1 november 2012 har personer med särskilt boende rätt att bo tillsammans med sin make, maka eller sambo. Detta ingår nu i en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen har följt upp lagändringen för att se hur många par som ansökt och i vilken utsträckning kommunerna har beviljat ansökningarna.

Resultatet visar att under perioden november 2012 – april 2013 sökte 257 par gemensamt boende. Det var nästan lika mycket som för hela 2012, 282 par. Antalet ansökningar har alltså ökat kraftigt, även om det sker utifrån låga nivåer. Ökningen kan enligt Socialstyrelsen bero på att rättigheten numera är lagstadgad och att det då ligger närmare till hands att ansöka. Det kan också röra sig om en trend, vilket undersökningar från 2010–2011 gjorda av andra än Socialstyrelsen visar. Kommunerna har under den studerade halvårsperioden beviljat parboende för 90 procent av ansökningarna, lika stor andel som för helåret 2012.

– Våra uppgifter måste tolkas med försiktighet eftersom det är en mycket kort uppföljningsperiod. Det vi däremot kan se är att kommunerna är välvilligt inställda till parboende, säger utredaren Dick Lindberg på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsen har gett ut vägledningen Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende, som ska hjälpa handläggare och enhetschefer att hantera så kallat parboende. Den tar bland annat upp regler för ansökningar, utredningar och beslut, vad som gäller för den medboende, avgifter enligt olika lagar, på vilka sätt parboende kan verkställas och hur en ansökan kan hanteras enligt modellen Äldres behov i centrum. Vägledningen tar också upp relevanta delar av hyreslagstiftningen och ger stöd i hur regler om besittningsskydd och uppsägningar ska tillämpas.

Länk till vägledningen Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende » (nytt fönster)

Publicerad 2013-12-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 december 2013 - 12:48 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår