Flerspråkigt närståendestöd

Betaniastiftelsen ger ut översättningar av informationshäftet ”Till dig som är närstående”, som är tänkt att bidra till god vård i livets slutskede.

Informationshäftet ”Till dig som är närstående” skapades 2017 som en del av läroboken Palliationspraktikan. Betaniastiftelsen såg då ett behov av ett informationshäfte till låg kostnad om vård i livets slutskede, som skulle kunna delas ut till närstående som stöd i en svår tid. Nu planerar stiftelsen att ytterligare tillgängliggöra materialet genom totalt 16 översättningar till de mest talade språken i Sverige samt de fem minoritetsspråken. Översättningar på engelska, finska och arabiska finns redan, under 2020 kommer ytterligare 13 språk.

– Vi tror och hoppas att dessa översättningar blir en tillgång för närstående och för vård- och omsorgspersonal, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare, tillika den som har skrivit materialet.

Häftet "Till dig som är närstående" på olika språk kan beställas för 20 kr/st eller läsas utan kostnad på palliationsakademin.se/publikationer/ » (nytt fönster)

Publicerad 2020-01-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2020 - 12:39 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår