Flest äldre till sjukhus efter fall

Sju av tio personer som vårdas på sjukhus på grund av fallolycka är över 65.

Det visar Socialstyrelsens senaste skadestatistik från 2015. Fallolyckor är den absolut vanligaste skadeorsaken till att människor i alla åldrar läggs in. Ungefär två tredjedelar av samtliga olycksfall är fallolyckor, och lårbensfraktur är den vanligaste diagnosen. Och värst drabbas äldre personer, framför allt äldre kvinnor. I åldern 85 år och äldre vistas över åtta procent av männen och kvinnorna på sjukhus någon gång under året efter fallolycka.

Länk till Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2015 » (nytt fönster)

Publicerad 2017-03-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 mars 2017 - 16:39 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår