Ökat antal fallolyckor – fyra dör per dag

De senaste tio åren har antalet fallolyckor ökat och varje dag dör ungefär fyra personer äldre än 65 år till följd av fall. Årligen handlar det om närmare 1 600 personer, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Fall är den i särklass största orsaken bakom dödsfall orsakade av olyckor bland äldre. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill synliggöra de risker som äldre personer utsätts för, och tipsar i kampanjen Peppar peppar om vilka åtgärder den enskilde respektive kommunen kan vidta för att undvika olyckor. Det finns enligt MSB en gedigen forskningsbas som visar att skador kan förebyggas, att resultaten kommer snabbt och att det är kostnadseffektivt att förebygga olyckor.

Färsk statistik visar att 48 662 svenskar över 65 år fick sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor 2013. Av dessa var 31 824 kvinnor och 16 838 män.

– Det är fortfarande nästan dubbelt så många kvinnor som män som skadas i fallolyckor, men antalet män skadade i fallolyckor ökar kraftigt, säger Jan Schyllander från MSB.

De senaste tio åren har det skett en ökning av män över 65 år skadade i fallolyckor med 35,5 procent. Motsvarande siffra för kvinnor över 65 år är en ökning på 8,5 procent. Statistiken bygger på material ur Socialstyrelsens patientregister och används som underlag i MSB:s arbete att förebygga och minska risken för fallskador bland äldre.


Åtgärder för den enskilde

• Fysiska aktiviteter (promenader, styrketräning, balansövningar)

• Äta näringsriktig mat och dricka vatten

• Se över sina mediciner

• Ha bra belysning i bostaden

• Se över möbleringen (inte "övermöblera" bostaden)

• Inga lösa sladdar på golvet och ta bort höga trösklar

• Halkmatta i dusch och badkar och handtag på väggen att hålla sig i


Vad kommunen kan stödja med för att minska risken för fallolyckor

• Lägga in energiabsorberande golv vid nybyggnationer

• Ge stöd vid läkemedelsgenomgångar

• Regelbundna förebyggande hembesök för att stödja den enskilde med tips och råd

Publicerad 2014-10-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 oktober 2014 - 08:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår