Ändrat leverne minskar demensförekomst

Bättre strokebehandling och högre utbildning är två huvudfaktorer till att demensförekomsten minskar hos de allra äldsta. Det visar en rapport från forskare i Göteborg.

Studieresultaten, som är en del i den välkända H70-studien som pågått i Göteborg sedan 1971, har publicerats i tidskriften Scientific Reports. Forskarna har jämfört 85-åriga göteborgare som undersöktes 198687 med  85-åringar som undersöktes med samma metoder 32 år senare. 

– Mellan 1986 och 2008 minskade demensförekomsten från 30 till 22 procent bland 85-åringar, säger, professor Ingmar Skoog, forskningsledare för studien.

Fynden visar att vi har möjlighet att påverka demensförekomsten genom vårt leverne. Högre utbildning är en känd skyddande faktor för demens. Orsaken till nedgången var framför allt den ökade utbildningen i den senare gruppen av 85-åringar. En annan orsak var att färre personer fick demens efter stroke: minskningen var mest tydlig när det gällde vaskulär demens, som orsakas av stroke och skador på hjärnans kärl.  

– Det senare beror antagligen på en bättre behandling av personer med stroke och att riskfaktorer för stroke, som högt blodtryck, behandlas bättre idag, säger Ingmar Skoog.

Länk till artikeln “Decreasing prevalence of dementia in 85-year olds examined 22 years apart: the influence of education and stroke. Scientific Reports 2017” » (nytt fönster) 

Publicerad 2017-08-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 augusti 2017 - 09:29 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår