Förbättra kunskapen om servicerobotar

För att underlätta robotiseringen i äldreomsorgen vill forskare veta vad äldre, anhöriga, personal och beslutsfattare egentligen tycker om utvecklingen.

Användningen av robotsälen Paro, robotkatten Justocat, serviceroboten Pepper och andra servicerobotar underlättar det dagliga livet för äldre, anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Forskare vid Mälardalens högskola vill undersöka den allmänna kännedomen om servicerobotarna och hur kunskapsnivån kan höjas för att underlätta introduktion, användning, lärande och implementering i äldreomsorgen. Projektet Orient, som finansieras av forskningsrådet Forte och Europeiska kommissionen, pågår i två år och även i Tyskland och Finland. 

Människor har olika tankar och inställning till robotar, säger Christine Gustafsson, projektledare och vårdforskare vid Mälardalens högskola. I Tyskland ses roboten som en monsterrobot, i Sverige en industrirobot som tar våra jobb och i Japan en hjälte som räddar världen.

– Vår förhoppning är att utbyta kunskap länderna emellan och tillsammans utveckla nya modeller och teorier samt öka kännedomen hos användare av välfärdsteknik och därmed ge bättre möjligheter till förlängt oberoende hos äldre som behöver hjälp och stöd i sin vardag, säger hon.

Projektet är en fortsättning på ett pågående projekt om hjälpmedel och välfärdsteknik » (nytt fönster)

Publicerad 2017-12-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 december 2017 - 09:44 © Äldre i centrum

Positivt om digitala vårdtjänster

Äldre är positiva till att vården digitaliseras, enligt en Sifoundersökning bland drygt ettusen svenskar 50–79 år. De digitala vårdtjänster som över hälften kunde tänka sig att använda var:

  • tidbokning över nätet
  • digitala hjälpmedel som till exempel larm, sensorer eller gps.

Sifoundersökning gjordes på uppdrag av hygienvarumärket Tena.

Loading   Sökning pågår