Försämringar i äldres njurhälsa

En kartläggning av äldres njurhälsa visar på överraskande försämringar.

Njurarnas funktion försämras naturligt med stigande ålder, även hos den som är frisk. Dålig njurfunktion förknippas bland annat med diabetes och hjärt-kärlsjukdom och kan i allvarliga fall leda till njursvikt och behov av dialys.

En kartläggning av ungefär tre tusen personer i åldern 60–100 år från befolkningsstudien Gott åldrande i Skåne visar nu att försämringen av njurfunktionen är överraskande stor.

– Den försämras i så hög utsträckning att hälften av våra friska 80-åringars njurfunktion är lägre än vad gränsen för njursjukdom tillåter, säger nydisputerade läkaren och forskaren i geriatrik Karin Werner vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Hennes doktorsavhandling visar också skillnader i resultat mellan de metoder som sjukhus och vårdcentraler använder för att mäta njurfunktionen.

– Det innebär inte att metoder med högst felvisning ska dömas ut helt. Men för riskgrupper, dit patienter med hög ålder räknas, anser jag att det är särskilt viktigt att använda en metod som baserar sig på två markörer, cystatin C och kreatinin. Och inom hälso- och sjukvården kan vi bli bättre på att beställa denna typ av analys.

En mer exakt och rättvisande bild av njurfunktionen kan förbättra medicinering och därmed hälsa.

– Medicinering kan anpassas mer exakt, både dosering och vilka läkemedel som ges, säger Karin Werner.

Avhandlingen pekar också på att sämre njurfunktion är förknippad med cirka 20 procents högre dödlighet, men mer forskning behövs för att få svar om orsak och verkan.

Avhandlingen heter Estimated glomerular filtration rate in older adults: validation, correlations and implications – data from the general population study Good Aging in Skåne » (nytt fönster)

Publicerad 2018-05-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 maj 2018 - 10:51 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår