Forskarfilm om assistansrätt för äldre

Forskare vid Lunds och Linköpings universitet argumenterar med en egenproducerad film för förändringar i LSS-lagen, så att även personer över 65 års ålder ska kunna beviljas assistans.

I projektet ”Kan en handikappolitisk modell ge en bättre äldreomsorg?” undersökte Tove Harnett, Annika Taghizadeh Larsson, Stina Johansson och Håkan Jönson vad som betraktas som rättvist för personer som har äldreomsorg.

– Ett av resultaten var att rättvisa tenderar att handla om jämförelser med andra äldre med omsorgsbehov. Det betraktas som rättvist så länge andra på samma äldreboende har det lika bra eller lika dåligt, säger Tove Harnett.

Inom funktionshinderpolitiken handlar rättvisa däremot om jämförelser med personer utan omsorgsbehov. En tonåring som sitter i rullstol ska ges stöd att leva som andra tonåringar: kunna träffa vänner, gå på disco och ägna sig åt fritidsintressen. 

– För äldre som behöver hjälp har vi mycket svårare att se vad som skulle kunna vara motsvarande jämförelsegrupp. Ska en äldre person som sitter i rullstol ha rätt att leva som andra pensionärer? Vad är ett normalt pensionärsliv nu för tiden? Det är det vi vill visa med filmen.

Läs mer och se filmen här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-03-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 mars 2018 - 17:22 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår