Stort pris till populationsforskare

Professor Ingmar Skoog vid Göteborgs universitet tilldelas Alzheimerfondens stora forskningspris. Prissumman uppgår till 2,5 miljoner kronor.

Ingmar Skoog är professor, psykiatriker och föreståndare på Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet. Han får priset för sin åldersrelaterade studie där han undersöker hur markörer som beta-amyloid och tau för Alzheimers sjukdom i ryggvätska är relaterade till hjärnans biologiska process hos 70-åringar som inte utvecklat demens. 

– Det känns som ett erkännande både för mig och den forskningsgrupp som jag leder. Priset innebär att vi kan upptäcka olika sätt att förebygga demenssjukdomar och kan även leda till att vi hittar ledtrådar till nya behandlingsmöjligheter.

Ingmar Skoog och hans forskargrupp driver den multidisciplinära populationsbaserade H70-studien, som bland annat undersöker preklinisk Alzheimers sjukdom, det vill säga personer som efter undersökningar med magnetkamera eller ryggvätskeprov konstaterats ha tecken på Alzheimers sjukdom men ändå inte uppvisar symtom på sjukdomen.

– Bland en grupp helt normala 70-åringar hade över 40 procent sjukliga värden av beta-amyloid eller tau, trots att de inte uppvisade några demensliknande symptom. Tack vare anslaget kommer vi kunna följa upp de här personerna efter fem år med kliniska undersökningar inklusive magnetkamera och ryggvätskeprov och se om de utvecklat kognitiva symtom. 

H70-studien som startade 1971 innefattar 70-åringar födda under olika tidsperioder. Hittills har fem födelsekohorter studerats. Studien visar att dagens pensionärer är friskare, gladare och aktivare än någonsin. Ingmar Skoog hävdar att 70 inte bara är det nya 50 – att det rentav är det nya 20.

– Vi ser enorma skillnader i deras kondition, deras möjligheter att klara psykologiska tester och snabbhet. Allting går i bättre riktning. Det finns en rad tänkbara förklaringar, men summan är att dagens 70-åringar har haft förmånen att växa upp i ett välfärdssamhälle med bättre arbetsförhållanden. De har högre utbildning, äter bättre och motionerar mer. Vi ser också att demensförekomsten minskar hos personer över 85 år.

Publicerad 2017-12-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 december 2017 - 09:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår