Forskning om demensvård hemma

Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun inleder ett forskningssamarbete för att förbättra demensvården hemma.

Samverkan sker i tre parallella forskningsprojekt. En studie ska utveckla arbetssätt och stödprogram som stödjer hemmaboende personer med demenssjukdom i det vardagliga livet. Det andra projektet handlar om hur sjuksköterskorna upplever sitt arbete inom hemsjukvården. Det tredje projektet utvecklar ett e-hälsoverktyg för att stödja egenvården, exempelvis vid medicinering eller användning av hjälpmedel. Det kan hjälpa äldre multisjuka att leva ett mer självständigt liv med mindre behov av akutvård, heter det i ett pressmeddelande.

– Det är väldigt angeläget att stärka livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Då är det helt avgörande att man kan klara sig själv med minimal hjälp. Genom projekten vill vi förstå individernas behov och hur de upplever sin vardag men också förstås anhörigas och hemtjänstpersonalens perspektiv, säger Ove Hellzén, professor i omvårdnadsvetenskap på Mittuniversitetet.

Omkring 160 000 svenskar beräknas ha en demenssjukdom och antalet ökar med den åldrande befolkningen.

Publicerad 2018-03-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 mars 2018 - 11:32 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår