Forskning för bättre hörsel på äldre dagar

Läkemedel som sprutas in i hörselgången och en hjärna som krymper när vi hör sämre. Dessa ska undersökas i ett nytt forskningsprojekt som ska förklara vad som sker när vi börjar höra sämre och vad som kan åtgärda hörselproblem. 

Det är Linköpings universitet som leder projektet vars syfte är att framförallt utvidga kunskapen kring vad som orsakar hörselnedsättningar. Dessutom ska forskarna undersöka hur man kan utveckla effektivare hörapparater. Men de ska även prova att spruta läkemedel direkt in i örat. Förhoppningen är att det framtagna läkemedlet ska skydda örat från höga ljud eller till och med bromsa förloppet av hörselnedsättning. 

– Djurstudier har visat att läkemedel kan skydda innerörats sinnesceller från skador – och till och med i viss mån att växa tillbaka. Men för att kunna användas på människor måste läkemedlen först ge färre biverkningar, säger Anders Fridberger, professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet och en av forskarna i projektet. 

I samband med den nya studien kommer även kopplingen mellan hörselnedsättning och demens att undersökas. Grav hörselnedsättning femdubblar risken för demensutveckling, enligt Anders Fridberger. 

Samtidigt har en ny studie publicerats där forskare har kunnat ana att hjärnan krymper när vi hör sämre. Enligt kognitionsvetaren Mary Rudner vid Linköpings universitet finns tecken på att personer med sämre hörsel har mindre hjärnsubstans i delar av hjärnan som tar hand om ljud och minne. 

– I det här projektet arbetar fysiologer, ingenjörer, läkare och kognitiva neurovetare mot ett gemensamt mål. Det är en styrka, säger Anders Fridberger. 

Publicerad 2019-08-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 augusti 2019 - 13:39 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår