Forskningsstöd till tillgänglighetsapp

Forskningsrådet Formas satsar tre miljoner kronor på ett beslutsstöd för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus. Beslutsstödet utgår från en app framtagen vid Lunds universitet. 

I det aktuella projektet ska forskarna i samarbete med Karlshamnsbostäder vetenskapligt pröva och vidareutveckla appen till ett praktiskt verktyg, med förhoppningen att det i framtiden kan leda till kostnadseffektiva renoveringar som både ökar tillgängligheten och bidrar till välbehövliga flyttkedjor.

– Målet är att kartlägga hinder som kan utgöra tillgänglighetsproblem i femtio så kallade typbostäder och samla informationen i en databas, förklarar Björn Slaug, som är forskningsingenjör vid äldreforskningscentret Case vid Lunds universitet.

Han har i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel visat att det sannolikt lönar sig att anpassa bostäder för äldre. Genom minskade kostnader för hemtjänst är investeringen för att avlägsna de fem mest angelägna miljöhindren betald inom drygt ett år, enligt studiens analys.

– I förlängningen kan vårt beslutsstödsystem hjälpa äldre att bo kvar hemma längre, vilket ger dem möjlighet att leva självständigt och oberoende, och därigenom öka deras livstillfredställelse.

En målsättning är även att med ökad kunskap kring tillgängligheten i olika boenden kunna bidra till välbehövliga flyttkedjor.

– Så att de som vill eller måste flytta kan bli hjälpta att hitta den lägenhet som passar dem bäst, säger Björn Slaug.

Läs mer om den publicerade studien här » (nytt fönster)

Publicerad 2017-12-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 december 2017 - 10:33 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår