Förvärrad depression tecken på demens

Depression som förvärras i vuxen ålder kan vara ett tidigt tecken på demens, enligt en nederländsk långtidsstudie som ha publicerats i The Lancet Psychiatry.

Tidigare forskning har visat att depressiva symtom under en viss tidpunkt kan påverka risken för demens. För första gången har nu en studie undersökt hur depression över tid kopplas till demensrisken, rapporterar tidningen Dagens Medicin.

I studien ingick drygt 3 300 vuxna som hade visat tecken på depression vid minst ett tidigare tillfälle. Ingen av dem hade en demensdiagnos när studien började. Deltagarna delades in i fem grupper beroende på hur depressionssymtomen förändrades, de följdes under tio år och mättes med två olika skattningsskalor. Bland dem som under studietiden fick förvärrade depressiva symtom utvecklade 22 procent demens. Motsvarande siffra för dem med lindriga symtom var tio procent.

Forskarna anser att resultatet stödjer teorin om att depressiva symtom hos äldre kan vara förstadium till demens, skriver Dagens Medicin.

Länk till abstract i tidskriften Lancet.

Publicerad 2016-05-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 maj 2016 - 13:11 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår