Framsteg för alzheimerdiagnostik

Ny forskning vid University of California, medverkan av forskare från Göteborgs universitet, visar att en ny hjärnavbildningsmetod kan användas för att spåra progressiva stadier av Alzheimers sjukdom hos kognitivt normala vuxna.

De aktuella resultaten, som  beskrivs som ett stort framsteg för möjligheten till tidig diagnos av neurodegenerativa sjukdomar, kommer från studier där 53 individer undersökts med positronemissionstomografi, PET-scan. Fem av personerna var unga vuxna i åldern 2026 år; 33 var kognitivt friska vuxna i åldern 6490 år; 15 var patienter i åldern 5377 år som fått diagnosen sannolik Alzheimers.

I fokus för studien står proteinerna tau och beta-amyloid, vars ackumulering i hjärnan kopplats till utvecklingen av Alzheimers sjukdom.  Den aktuella studien är den första som kunnat kartlägga processen när tau ansamlas i hjärnan i levande människor, som dessutom inte har några tecken på kognitiva förändringar.

Detta öppnar för möjligheten att använda PET-undersökningar både för diagnostik och uppföljning och utveckling av nya behandlingsmetoder för alzheimer, säger Michael Schöll, forskare vid Göteborgs universitet och gästforskare vid University of California, i ett pressmeddelande. 

Studien ger också nya ledtrådar om hur tau och beta-amyloid samverkar vid utvecklingen av Alzheimer. Under många år har ackumuleringen av beta-amyloid ansetts vara den primära drivkraften bakom Alzheimers sjukdom. Senare forskning har också fokuserat på tau som kan ”trassla ihop sig” vilket påverkar proteinets förmåga att stödja hjärnans synapser.Genom PET-scan kunde forskarna visa att tau-protein med åldern ackumuleras i hjärnans mediala temporallob – samma område där hippocampus sitter, som spelar en viktig roll i vad vi minns och vår förmåga att orientera oss.

Försöken visade att personer med högre nivåer av tau i den mediala temporalloben hade ett sämre episodiskt minne, men det var när tau konstaterades ha spridits till andra delar av hjärnan, såsom neocortex, som forskarna såg de allvarligaste försämringarna i den globala kognitiva funktionen.

Än mer anmärkningsvärt var att en vidare spridning av tau kunde kopplas till ökad förekomst av amyloida plack i hjärnan.

– Kanske är det så att amyloid på något sätt underlättar spridningen av tau, eller att tau initierar en ökad avsättning av amyloid, säger William Jagust, professor vid University of California.

Även om slutsatser kan dras från symtomen har en definitiv diagnos av Alzheimers sjukdom hittills bara varit möjlig genom en undersökning av hjärnan efter det att patienten har dött. Forskarnas förhoppning är att PET-scanning skulle kunna bli ett viktigt verktyg både för att förstå sjukdomsmekanismer, förbättra diagnostisering och som ett hjälpmedel i utvecklingen och utvärderingen av nya behandlingsmetoder.

Artikeln PET imaging of tau deposition in the aging human brain publicerades i tidskriften Neuron den 2 mars.

Publicerad 2016-03-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 mars 2016 - 11:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår