Gammal skallskada ökar demensrisken

Skallskador trettio år tidigare i livet ökar risken för demens, visar en omfattande observationsstudie vid Umeå universitet.

Det är redan känt att det finns ett samband mellan skallskador och demens. Risken att insjukna året efter en skallskada är förhöjd fyra till sex gånger.

Den aktuella studien har via databaser följt 3,3 miljoner svenskar som var över 50 år på nyårsafton 2005, plockat ut de 164 000 personer som fått en traumatisk skallskada och jämfört med dem som inte skadats. Syskonjämförelser har gjorts för att utesluta sådant som kan bero på arv och uppväxtmiljö.

Det nya med studien är, enligt forskarna, att den förhöjda risken dröjer sig kvar så många år: Ännu trettio år efter skallskadan sågs en 25 procents ökad risk för demens när forskarna räknade bort andra eventuella orsaker.

Risken ökar såväl efter en traumatisk skallskada som efter flera lindriga, medan en enstaka lindrig skallskada bara ger en mindre riskökning.

Forskarna vill dock reservera sig för att studien är en observationsstudie.

– Det innebär att det inte är säkert att alla samband vi har funnit är direkta orsakssamband. Det går inte att helt utesluta att det kan finnas andra skillnader mellan grupperna än själva skadan, som kan bidra till att personer med skallskada också löper högre risk att drabbas av demens. Exempel på andra skillnader är att gruppen med skallskador har högre förekomst av depression och diabetes och dessutom skiljer sig i större omfattning, och detta innan skallskadan inträffar, säger professor Peter Nordström vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Studien går att läsa i den vetenskapliga tidskriften PLOS Medicine » (nytt fönster)

Publicerad 2018-02-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 februari 2018 - 11:35 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår