Dagny Carlsson som blott 100-årig bloggare 2012. (Foto: Jonas Nilsson)

Gerontologipris till äldsta bloggaren

105-åriga Dagny Carlsson, världens äldsta bloggare, är årets mottagare av Stora gerontologipriset. 

Sveriges gerontologiska sällskap, SGS, delar sedan sitt femårsjubileum 2003 ut Stora gerontologipriset. Priset är på 20 000 kronor och går 2018 till bloggaren med mera Dagny Carlsson:

”Dagnys personliga berättelser om livet både nu och då är uppfriskande i sin allmängiltighet. De speglar också historien och samhällets utveckling ur en 105-årig människas perspektiv. Dagnys sätt att hantera teknikens utveckling gör henne till en positiv förebild för alla som brottas med digitala utmaningar. Hon är ett levande bevis på att äldre genom sin långa levnadshistoria kan bidra med värdefulla erfarenheter och vara aktiva mycket långt upp i åren. Dagny är en inspirationskälla för många och har genom att vara sig själv gett äldre människor ett ansikte i svensk kultur.”

Dagny Carlsson startade sin blogg vid 99 års ålder och Äldre i Centrum gjorde redan 2012 en intervju med henne av den anledningen: Hon ger t@nten ett ansikte » 

Stora Gerontologipriset finansieras av Ruth och Richard Julins stiftelse och delas ut i samband med SGS årskonferens den 22 mars 2018, som äger rum i Lund med temat Evidensbaserad prevention, vård och omsorg för äldre – ambitioner och verklighet » 

Publicerad 2018-03-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 mars 2018 - 16:42 © Äldre i centrum

Tidigare mottagare av Stora gerontologipriset

2017 Astrid Norberg, professor
2016 Leif Mannerström, kock/krögare   
2015 Bo Malmberg, professor   
2014 Sven-Bertil Bärnarp, serietecknare/-författare   
2013 Lars Andersson, professor   
2012 Elsie Johansson, författare
2011 Mats Thorslund, professor
2010 Merete Mazzarella, författare/professor
2009 Ingalill Rahm Hallberg, professor
2008 Barbro Westerholm, riksdagsledamot   
2007 Inger Raune, chefredaktör
2006 Lars Tornstam, professor   
2005 Birgitta Odén, professor   
2004 Stig Berg, professor   
2003 Carin Mannheimer, regissör 

Loading   Sökning pågår