God kondition sänker demensrisken

Kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har närmare 90 procents lägre risk för att utveckla demens i hög ålder jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition, enligt en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Studien bygger på Kvinnoundersökningen i Göteborg som startade 1968 och H70-studien vid Agecap där 191 kvinnor fick göra ett konditionstest på träningscykel när de var i genomsnitt 50 år gamla. Därefter testades deltagarna för demens vid sex tillfällen under 44 år. Efter i genomsnitt 20 år hade 44 av de 191 kvinnorna utvecklat demens.

I gruppen med bäst kondition insjuknade fem procent. Av dem med kondition på medelnivå drabbades 25 procent, och av dem med låg kondition drabbades 32 procent. Av de kvinnor som hade tvingats avbryta testet på grund av bland annat bröstsmärtor drabbades 45 procent av demens.

Dessutom blev de kvinnor som hade varit vältränade och ändå fick demens sjuka i genomsnitt elva år senare än dem som var måttligt tränade.

Kopplingen mellan kondition i medelåldern och risken för demens är tydlig, säger forskaren Helena Hörder:

– Resultaten är spännande på grund av möjligheterna att förbättra kardiovaskulär kondition i medelåldern, vilket skulle kunna skjuta upp eller till och med skydda från demens. Men det behövs mer forskning, även för att undersöka när under en livstid det är som viktigast att vara i bra fysisk kondition, säger hon.

Det relativt låga antalet försökspersoner samt att deras kondition och syreupptagningsförmåga bara testades vid ett tillfälle anges som begränsningar i studien.

Studien » (nytt fönster) har publicerats i tidskriften Neurology, som ges ut av amerikanska neurologiföreningen.

Publicerad 2018-03-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 mars 2018 - 16:50 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår