Knappt godkänt för äldremottagningarna

Stockholms pensionärsorganisationer har gemensamt utvärderat länets vårdcentraler ur ett äldreperspektiv. Slutsatsen är att de i många avseenden fungerar hyggligt, men att det finns förbättringsområden. 

150 pensionärer i den så kallade Vårdcentralpatrullen granskade under våren 2019 130 av länets 208 vårdcentraler. Nästan alla hade en äldremottagning, vilket egentligen bara förutsätter att de en timme om dagen erbjuder en telefonlinje där man når en sjuksköterska utan att använda knappval. Det är dock för lite tid enligt pensionärsorganisationerna PRO, SPF, SKPF och RPG, som står bakom undersökningen. 

Den allvarligaste kritiken som lyftes fram i granskningen var den långa väntetiden. På mer än hälften av vårdcentralerna får man vänta över två veckor på ett bokat läkarbesök. Även när det gäller kontinuitet i vårdkontakterna och tillgången till specialistkompetenta geriatriker finns utrymme för förbättring. Samarbetet kring hemsjukvården tycks dock fungera bra, liksom det faktum att fördjupade läkemedelsgenomgångar genomfördes i nio av tio fall – även om det borde vara obligatoriskt. 

Endast 39 procent av mottagningarna tyckte att de gjorde omfattande insatser när det gäller hälso-/livsstilssamtal, sju procent gjorde inget alls. Mottagningarna får dock ingen särskild ersättning för samtalen, något pensionärsförbunden tycker regionen bör utveckla.

Svarsfrekvensen bland vårdcentralerna var 66 procent, med en något högre andel bland offentliga jämfört med privata vårdgivare. Medelpoängen av totalt 94 möjliga blev 67,3 poäng, men spannet var stort: den bästa vårdcentralen fick 86 poäng, den sämsta 42. Bedömningen av de enskilda vårdcentralerna kommer inte att publiceras, däremot får varje vårdcentral ta del av sitt eget resultat. Kvaliteten hos den tredjedel som inte alls svarat Vårdcentralpatrullen förblir dock ett frågetecken.

På en del av de besökta vårdcentralerna väcktes inspiration att diskutera vidare utveckling av mottagningen med grupper av äldre patienter. Andra ansåg däremot att äldremottagningarna bara var ett politikerpåhitt. 71 procent av deltagarna i Vårdcentralpatrullen skulle gärna vara patient hos den vårdgivare de besökt. Endast en procent vill inte det, och då med motivering att ”de verkade inte intresserade av äldre”.

Vårdcentralspatrulen har tidigare genomförts av pensionärsförbunden i Jönköping, och fler patruller rapporteras vara på gång i olika delar av landet.

Publicerad 2019-10-10
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 oktober 2019 - 15:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår