Hälsoråd vid läkemedelsförskrivning

Läkemedelsförskrivningarna i Stockholms läns landsting ska även innehålla evidensbaserade råd om hälsosamma levnadsvanor för bland annat äldre från och med nästa år.

Läkemedelsförskrivningar i Stockholm görs med stöd av läkemedelsrekommendationer i den så kallade Kloka lista,n som ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté. Kloka listan har även tidigare innehållit hälsoråd vid vissa indikationer, nytt är att detta nu ska ske på ett systematiskt sätt vid alla sjukdomsdiagnoser där det finns god evidens.

– Medellivslängden är i snitt 14 år längre hos människor som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiva och har högst en måttlig konsumtion av alkohol. En person som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Därför bör stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor vara en naturlig del av rådgivningen även vid läkemedelsförskrivning, säger ansvariga vid läkemedelskommittén.

Vid kognitiv svikt och demens hos äldre ges råd om flåshöjande och muskelstärkande rörelseaktiviteter, så här lyder det rådet:

”Det är inte säkerställt att någon kosttyp på ett kliniskt betydelsefullt sätt kan påverka sjukdomsutvecklingen vid manifest kognitiv svikt eller demens hos äldre. Det huvudsakliga problemet vid demenssjukdom är dåligt nutritionsstatus och fokus bör ligga på att stimulera till matintag av det slag som föredras av patienten. Personer med demens bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysik aktivitet för att förbättra förmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet.”

Vid benskörhet handlar råden om rökstopp, en väl sammansatt kost, regelbunden fysisk aktivitet, mindre alkohol och fallprevention.

Länk till mer information om Kloka listan 2017 » (nytt fönster)

Publicerad 2016-12-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 december 2016 - 13:56 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår