Hårdare straff för forskningsetiska brott

Regeringen aviserar tydligare etiska regelverk och skärpta straff vid forskning på människor utan etikgodkännande.

Maxstraffet för forskning som genomförs utan etikgodkännande vill regeringen höja från dagens sex månader till två års fängelse. Det innebär också att preskriptionstiden förlängs från två till fem år, rapporterar Dagens medicin. 

Ingen ska behöva tvivla på svensk forskning och sjukvård. Ingen patient ska utsättas för behandlingar som bygger på forskningsfusk och ingen ska behöva känna sig otrygg. Förslagen är viktiga både för de enskilda och i förlängningen för förtroendet för forskningen och vården, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. 

Regeringens förslag har skickats på lagrådsremiss. De nya reglerna föreslås träda i kraft år 2020.

Publicerad 2019-09-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 september 2019 - 16:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår