Hemtjänst vid livets slut

Palliativa ombud inom hemtjänsten är en ny företeelse i Örnsköldsvik. Syftet är att förbättra förutsättningar och vård för personer som vill tillbringa sin sista tid i hemmet.

Sedan i februari finns i Örsnköldsviks kommun drygt 40 palliativa ombud som arbetar riktat mot personer som beviljats palliativ vård i hemmet. Vid behov av vak och ständig vård och tillsyn ska ombuden kunna frigöras, medan vikarier sätts in i ordinarie arbetsgrupp.

– Vården blir mer personfokuserad och kontinuiteten förbättras. Det blir lugnare och tryggare för vårdtagare och anhöriga om de får färre personer runt om sig i en svår situation, säger Carola Nordin, palliativ sjuksköterska, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med kollegan Jeanette Norgren ansvarar Carola Nordin för utbildning och kontinuerliga träffar för de palliativa ombuden, som har fått 15 timmars specialutbildning om palliativ vårdfilosofi, symptomlindring, kommunikation och bemötande.

– Erfarenheter från andra platser med likande verksamhet visar på goda kvalitetsvinster, säger Jeanette Norgren.

Palliativ vård inom hemtjänsten är en biståndsbedömd insats och det är individen själv som avgör om hen vill vårdas i hemmet den sista tiden.

Publicerad 2015-06-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 juni 2015 - 10:52 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår