Hjälp efter behov – eller efter ålder?

Enligt Sveriges välfärdsmodell ska resurserna fördelas efter behov. En ny studie visar dock att den hjälp som ges inte bara beror på funktionsförmåga och hjälpbehov utan även på den sökandes ålder. Skillnaderna är tydliga både i politiska dokument och i bild och text på hemsidor där utförare av omsorg, stöd och service presenterar den hjälp de erbjuder till äldre och yngre människor med hjälpbehov.

Sara Erlandsson är doktorand på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och är den som har genomfört studien.

– Min studie visar att bra hjälp definieras på olika sätt beroende på om hjälpmottagaren är äldre eller yngre. När hjälpmottagaren är äldre ses bra hjälp som hjälp som gör det möjligt att bevara det tidigare livet. Hemmet är den ideala platsen för hjälp och familjen ideal för relationen mellan hjälpmottagaren och hjälpgivande personal. För yngre hjälpmottagare betonas att bra hjälp ska förändra hjälpmottagarens situation, göra det möjligt att delta i samhällslivet och skapa en bättre framtid. För att nämna några skillnader, säger Sara Erlandsson i ett pressmeddelande.

Ytterligare en skillnad är att äldre ses som passiva och yngre som aktiva, både i beskrivningar och på bilder som finns på hemsidor. Äldre mottagare av hjälp avbildas ofta tillsammans med personal som omfamnar dem eller håller deras händer. Bilder av yngre hjälpmottagare visar istället människor som är sysselsatta med till exempel arbete eller olika fritidssysselsättningar.

Vad som anses vara bra och tillräcklig hjälp har också konsekvenser för vad en vuxen person med behov av hjälp i vardagen kan förvänta sig av hjälpen och vardagen med hjälp.

– Med min studie vill jag synliggöra och problematisera de tankesystem som legitimerar skillnader i utformningen av hjälp för äldre och yngre vuxna. I det ligger också en förhoppning om att avhandlingen ska skapa en grund för att ifrågasätta och förändra, säger Sara Erlandsson.

Publicerad 2014-08-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2014 - 14:57 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår