Längre hundliv

Hundägare lever längre, enligt en registerstudie som har undersökt kopplingen mellan hundägande och hjärt-kärlhälsa hos drygt tre miljoner tidigare hjärtfriska svenskar i åldern 40–80 år.

Målet med studien var att se om hundägares risk för hjärt-kärlsjukdom och död skiljer sig från personer utan hund under en tolvårig uppföljningsperiod. Med hjälp av sju olika nationella befolknings-, hälso- och hundägarregister kan forskarna visa att jodå, hundägare har lägre risk att dö av hjärtsjukdom eller andra orsaker jämfört med personer utan hund.

– Ett mycket intressant fynd i vår studie var att resultaten var tydligast i ensamhushåll. Att vara ensamstående har tidigare rapporterats som en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom och de verkar som att en hund kanske kan neutralisera denna överrisk, säger studieledaren Tove Fall, veterinär och docent i epidemiologi vid Uppsala universitet.

– Ett annat intressant fynd var att ägare till olika raser skiljde sig åt tydligt vad gällde hjärt-kärlhälsa, och vi observerade till exempel att ägare till hundar av olika jaktraser utmärkte sig som friskare.

Studien kan dock inte ge svar på om och hur hundar faktiskt skyddar från hjärtsjukdom och förtida död.

– De associationer vi ser kan bero på att hundar påverkar ägarens livsstil och välbefinnande positivt. Det kan också vara så att de personer som väljer att skaffa hund redan från början har lägre risk för hjärtkärlsjukdom exempelvis genom en aktiv livsstil.

Rekommenderas äldre personer att skaffa hund som ett sätt att hålla sig friska så länge som möjligt?

– Vi ger inga sådana rekommendationer, men jag personligen anser att om man tycker om hundar och har möjlighet att ta hand om en så kan en hund bidra till en hälsosam livsstil och minska ensamhet, svarar Tove Fall.

Läs studien här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-01-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 januari 2018 - 17:14 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår