Ifrågasatt screening av aortabråck

Screeningen av 65-åriga män för aortabråck i buken kan göra mer skada än nytta och ifrågasätts därför av forskare.

Ett bråck på stora kroppspulsådern, så kallat bukaortaaneurysm, drabbar mest äldre män, vanligen rökare. Om bråcket gör att pulsådern spricker är dödligheten 80 procent. Screeningen syftar till att kunna förebygga detta med operation.

Forskarna har jämfört drygt 25 000 screenade äldre män med drygt 106 000 icke-screenade kontrollpersoner, samt studerat dödligheten i bukaortaaneurysm. Studien visar att dödligheten har sjunkit med 70 procent, sannolikt tack vare minskad rökning. Därmed varnar forskarna för problem med överdiagnostik och riskfylld överbehandling. De har räknat ut att av 10 000 män som kallas till screening kommer i bästa fall två ha undvikit död i bukaortaaneurysm efter sex år. Att jämföra med 49 män som får en diagnos utan att ha symtom, varav 19 opereras med risk för död och allvarliga komplikationer.

Det är viktigt att män som kallas till screening får information om att det finns allvarliga risker som följer av att delta, säger doktoranden och allmänläkaren Minna Johansson vid Sahlgrenska akademin.

– Det är tveksamt om nyttan med screening överväger skadan, och det svenska screeningprogrammet bör därför omvärderas.

Alternativet är att bara riskgrupper kallas, exempelvis storrökare och personer som har sjukdom i familjen. Eller att fler satsningar görs på att få ned rökningen i befolkningen, föreslår forskarna.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, läs en sammanfattning här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-06-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 juni 2018 - 14:45 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår