Infektion vid kirurgi vanligare bland äldre

Antalet vårdskador till följd av behandling inom akutsjukvården är det lägsta på sex år. Samtidigt har det blivit vanligare att äldre drabbas av infektioner vid kirurgi. 

2013 drabbades uppskattningsvis 8,7 procent av alla patienter som behandlades på akutsjukhus av någon form av vårdskada. I dagsläget har den siffran sjunkit till 7,1 procent, vilket innebär att siffran är den lägsta på sex år. Detta enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

– Att andelen vårdtillfällen med vårdskador minskar är naturligtvis väldigt positivt. Och mycket är tack vare bra och förebyggande arbete inom vården, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL. 

Däremot pekar rapporten mot att fler äldre än yngre drabbas av vårdrelaterade infektioner vid kirurgiska ingrepp. Även konsekvenserna av infektionerna blir ofta allvarligare för äldre patienter än för yngre. 

– Att äldre patienter drabbas av skador och vårdskador i större utsträckning är oroande, men det är viktigt nu att lära av dessa resultat och bli ännu bättre på att göra riskbedömningar inför stora ingrepp och sätta in förebyggande insatser då det är möjligt, säger Fredrik Lennartsson. 

Rapporten heter Markörbaserad journalgranskning – skador i somatisk vård, januari 2013 – december 2018, nationell nivå och kan hittas här » (nytt fönster)

Publicerad 2019-09-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 augusti 2019 - 13:48 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår