Injektioner minskar infarktrisk

Injektioner mot kronisk inflammation i kärlväggarna kan förhindra att man får en ny hjärtinfarkt. Det visar en internationell studie med över tio tusen patienter, där Sverige har ingått.

Åldrandet är en riskfaktor för hjärtinfarkt. Behandlingen med bland annat blodförtunnande och livsstilsförändringar syftar till att förhindra återinsjuknande. Trots detta återfår vissa sjukdomen och utmärkande för dem är att de har en kvarstående och kronisk inflammation, som går att mäta med blodprov, och där det kroppsegna ämnet interleukin 1-beta spelar en nyckelroll.

Deltagarna i den aktuella lottades till behandling med antikroppen kanakinumab mot inflammationen eller placebo. Bägge gavs som injektion var tredje månad. Efter tre och ett halvt år hade risken för en ny hjärtinfarkt minskat med 24 procent.

– Även om vi sänker kolesterolvärden på lite olika sätt, ger olika typer av läkemedel för att få ned sockret, erbjuder rökavvänjning och får allting riktigt bra, så finns det hos många en kvarvarande kronisk inflammation som ligger och pyr. Nu har vi faktiskt visat att det är denna inflammation som är den förenande faktorn, och om man släcker den så minskar man risken för återinsjuknande, säger Mikael Dellborg, professor på institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin och vetenskapligt ansvarig för den svenska delen av studien.

Studien har publicerats i The New England Journal of Medicine. Läs mer » (nytt fönster) 

Publicerad 2017-09-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 september 2017 - 09:36 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår