Insatser för äldre minskar

Antalet personer 65+ i särskilt boende har de senaste tio åren minskat, medan antalet med hemtjänst har ökat. Totalt sett har dock andelen av befolkningen med någon av insatserna minskat. Det visar Socialstyrelsens statistik.

Statistik för 2018 som nu redovisas av Socialstyrelsen visar att sedan 2007 har antalet personer, 65 år eller äldre, med hemtjänst i ordinärt boende ökat med nästan 37 500 personer, medan antalet personer i särskilt boende har minskat med 9 500. Andelen av befolkningen i denna grupp som får någon av dessa insatser har dock minskat från 18,5 procent till knappt 16 procent, eftersom den delen av befolkningen har ökat i snabbare takt än antalet insatser. Insatser som sker i enskild regi har minskat jämfört med 2017 medan antalet korttidsplatser har ökat. 

Publicerad 2019-03-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2019 - 20:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår