Kalciumtillskott + kärlsjukdom = demens?

Kalciumtillskott kan öka risken för demens hos äldre kvinnor som fått en stroke eller har andra tecken på sjukdomar i hjärnans blodkärlDet visar en studie vid Sahlgrenska akademin som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology.

Det är vanligt att sjukvården för att förhindra frakturer ger kosttillskott med kalcium till äldre med benskörhet. På senare tid har kosttillskott ifrågasatts. I den aktuella studien har forskarna under fem år följt 700 äldre kvinnor 70–92 år. Bland annat testades kvinnornas minne och tankeförmåga, många fick även genomgå datortomografi.

Resultatet visar att de kvinnor som fick kalciumtillskott och hade cerebrovaskulär sjukdom hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med dem som inte tog kalcium. Bland dem som hade haft en stroke var demensrisken nästan sju gånger större om man tog kalciumtillskott. För dem som inte hade några tecken på sjukdomar i hjärnans blodkärl och tog kalcium fanns ingen förhöjd demensrisk alls.

– Det här var en observationsstudie vilket gör att vi inte kan slå fast att kalciumsupplement orsakar demens. Studien var också liten och det går inte att dra generella slutsatser för hela befolkningen. Det behövs fler och större studier för att vidare undersöka sambanden mellan kalciumtillskott och demens, säger forskaren Silke Kern vid Agecap, Centrum för åldrande och hälsa, i Göteborg.

Länk till artikeln i Neurology » (nytt fönster)

 

Publicerad 2016-08-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 augusti 2016 - 11:13 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår