Känna tillit förlänger livet

Att känna att man kan lita på andra människor, även främlingar, kan öka livslängden visar en svensk studie med amerikanska undersökningsdata.

Studien från Lunds och Stockholms universitet bygger bland annat på enkätsvar och dödsfall från 25 000 vuxna amerikaner. Resultatet pekar på att hög upplevd tillit fungerar som smörjmedel i sociala samspel, vilket leder till ökad förmåga att hantera psykosocial stress och därmed kan vara avgörande för hälsa och livslängd, oavsett utbildningsnivå och ekonomiska resurser. Livslängden kan förlängas med tio månader.

Att bo på en plats där invånarna känner större tillit till samhället gör också skillnad.

Det närmaste som forskningen hittills har kommit svenska förhållanden är studier på invånare i Danmark och Finland. Dessa studier visar också på ett positivt samband mellan tillit och livslängd, även om sambandet blir svagare när hänsyn tas till genus och socialt umgänge, enligt forskarna.

– Generell tillit till människor är en undervärderad och betydelsefull faktor för hälsa och livslängd som bör engagera aktörer inom folkhälsofrågor, sammanfattar de.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of epidemiology and community health. Läs den publicerade studien här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-10-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 oktober 2018 - 13:46 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår