Senare men snabbare kognitiv försämring

Dagens sjuttiofemåringar har bättre kognitiv förmåga än tidigare generationer, men när försämringen väl börjar så går det snabbare utför.

Det visar jämförelser mellan olika generationers 70– till 79-åringar i Göteborg i den så kallade H70-studien. Resultaten presenteras i en avhandling i psykologi vid Göteborgs universitet. Nydisputerade forskaren Peter Karlsson har flera förklaringar till generationsskillnaderna, varav den mest troliga har att göra med hjärnans reservkapacitet: Det ökade informationsflödet i samhället gör att hjärnan tränas mer och får mer kapacitet. Bättre kost och att vi generellt håller oss allt friskare spelar även in. Samtidigt ökar skadorna på hjärnan ju äldre vi blir.

– Skadorna kompenseras av hjärnans reservkapacitet. Men när väl skadorna blir så omfattande att inte heller reservkapaciteten räcker till bryter troligtvis också försämringarna igenom snabbare, säger han i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Fynden kan ha betydelse för debatten om höjd pensionsålder, enligt Peter Karlsson:

– Visst håller vi oss friskare allt längre upp i åldrarna. Men att nedgången går snabbare när den väl sätter in kan påverka kvaliteten i de år en pensionär har kvar.

Länk till avhandlingen » (nytt fönster)

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/56193/1/gupea_2077_56193_1.pdf

Läs också vad forskningen vet kring valet mellan att gå i pension eller fortsätta jobba i Äldre i Centrum nr 2/18 » 

Publicerad 2018-06-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2018 - 14:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår