Kortad influensa med läkemedel

Äldre och allvarligt sjuka influensapatienter blir friska i genomsnitt två-tre dagar tidigare om de får antiviralt influensaläkemedel. Övriga tillfrisknar i snitt en dag tidigare vid samma behandling. Det framgår av en europeisk studie som gjorts under tre influensasäsonger.

– Äldre, sjukare och patienter med andra samtidiga sjukdomar hade störst nytta av behandlingen, säger Pär-Daniel Sundvall, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och ansvarig för studiens svenska del.

Studien har finansierats av EU-kommissionen och publiceras i tidskriften Lancet. Det studerade preparatet säljs under namnen Ebilfumin och Tamiflu. Det är inget vaccin och botar inte influensa, men bromsar sjukdomsförloppet och lindrar symptom.

I Sverige rekommenderas behandling vid misstänkt influensa hos patienter som tillhör någon riskgrupp, exempelvis personer från 65 år och uppåt. Behandlingen förskrivs dock sällan i primärvården på grund av brist på oberoende studier av läkemedlets effekt i vanlig primärvård, och om vissa patientgrupper har särskild nytta av behandling.

I den aktuella forskningen är det just detta som studerats i stor skala och med offentlig finansiering. Utöver resultaten om snabbare tillfrisknande visar studien att en behandling som påbörjas två till tre dygn efter insjuknande ger samma effekt som tidig behandling. Det visade sig också att om en person i ett hushåll behandlades så minskade risken för övriga att insjukna.

På grund av biverkningar som illamående och kräkningar behöver de potentiella fördelarna hos olika patientgrupper övervägas vid insättning av behandlingen.

– Om det handlar om en i övrigt frisk tonåring tänker man nog att en dag hit eller dit inte spelar så stor roll. Om patienten däremot är äldre, har hjärtsvikt och är ordentligt sjuk i influensa så finns det en vinst i detta. Studien ger ett bra stöd för att vi ska behandla dem som riktlinjerna faktiskt säger att vi ska behandla, säger Pär-Daniel Sundvall. 

Publicerad 2019-12-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 december 2019 - 08:49 © Äldre i centrum

Studie: Oseltamivir plus usual care versus usual care for influenza-like illness in primary care: an open-label, pragmatic, randomised controlled trial.

Loading   Sökning pågår