Kostnadseffektiv träning vid parkinson

Ett träningsprogram vid parkinson som utvecklats av forskare är så kostnadseffektivt för samhället att det har möjlighet att nå en bredare publik.

Ungefär en av hundra över 60 år får den neurologiska sjukdomen parkinson. För att dämpa gång- och balanssvårigheterna har forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet utvecklat programmet Hibalance som tränar både kognition och motorik, ofta samtidigt. Man kan exempelvis får säga varannan bokstav i alfabetet samtidigt som man går på jobbigt underlag. Tester på sjukhuset visar bland annat att programmet hjälper deltagarna att förbättra balansen, öka gånghastigheten och klara av sina dagliga aktiviteter. En hälsoekonomisk studie har jämfört kostnaderna för att genomföra programmet med effekterna. Deltagarna lottades till träning tre gånger i veckan under tio veckor eller få sedvanlig behandling. Resultatet visar att programmet ger valuta för pengarna. Mest kostnadseffektivt var programmet vid mild till måttlig parkinson.

– I dag finns det få specifika träningsprogram som behandlar motoriska symtom och inget som visar sig vara kostnadseffektivt. Tack vare sin beprövade effektivitet och kostnadseffektivitet har detta träningsprogram potential att nå en bredare publik och implementeras fullt i klinisk verksamhet, säger forskarna bakom studien.

Studien har publicerats i Clinical rehabilitation, läs en sammanfattning här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-11-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 november 2018 - 13:02 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår